Nova Garden Mühendisliği

Nova Garden Büyük Esat Vadisi olarak bilinen alan içinde kuruludur. Vadiler tabiatın insanoğluna bahşettiği en kıymetli coğrafi oluşumlarındandır. Vadi tabanı zengin bitki ve hayvan çeşitliğini olanak sağlarken, vadi yamaçları da eşsiz manzaralar sunduğu gibi yapılaşmaya uygun kayaçlarda buradadır. Fakat bu noktada özellikle yapının mühendislik tasarımı yapılırken yamaç stabilitesinin mühendislik yöntemleri ile değerlendirilmesi şarttır. Aşırı kazılar yamaçtaki yük dengesini olumsuz etkiler. Prensip olarak yapılan kazı kadar yani alınan yük kadar, muadili yük (bina gibi) koyulması uygundur. Bir başka değişle tabiatla savaşmayarak, tabiatın dümen suyuna gidilmiş olur.

Nova Garden projesinin en eşsiz özelliği bir vadide konumlanmış olmasıdır. (Büyük esat vadisi). Çünkü vadiler, tabiatın en güzel oluşumlarından biridir.